Stručný obsah projektu

Na této stránce Vás budeme informovat o realizaci grantového projektu s názvem Podpora a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP na naší škole, který škola získala v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji. Jedná se o grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

Škola získala částku 1 799 824,- Kč.

V jednotlivých rubrikách této sekce najdete základní informace o projektu a o aktuálních aktivitách konaných v rámci projektu. Škola začala projekt realizovat 12.3.2010, ukončen bude 30.6.2012.

Projekt je zaměřen na zavedení moderních metod a forem práce s podporou ICT do výuky. Postupně se do projektu zapojí všichni žáci i pedagogičtí pracovníci školy. Učitelé se zdokonalí v práci s moderními ICT a vytvoří tak prostor pro poutavější výuku a lepší motivaci dětí. Žáci získají možnost rozvíjet, v dnešní době tak zdůrazňované, klíčové kompetence - především v oblasti učení, komunikace a řešení problémů.

Cílem projektu je začlenění informačních a komunikačních technologií do práce učitele a tím zkvalitnění podmínek pro zvyšování informační gramotnosti žáků.

Výstupem projektu bude:

  • vytvoření vlastních učebních materiálů a příslušných metodických příruček pro výuku Informatiky ve 4. a 5. ročníku,
  • modernizace ICT (vybudování počítačové učebny a učebny vybavené interaktivní tabulí),
  • vytvoření a průběžná aktualizace elektronického zásobníku učebních materiálů,
  • zvyšování informační gramotnosti a kvalitní odborná příprava pedagogických pracovníků zaměřená na využívání ICT,
  • zlepšování podmínek pro efektivnější využívání ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.